หน้าแรก / บริการและให้คำปรึกษา / ด้านการประกันภัย
การประกันภัย
ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance)

ประกันภัยความรับผิดด้านวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

ประกันความรับผิดต่อสาธารณะชน (Public Liability Insurance) = (Third Party Liability Insurance)

ประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)

ประกันภัยความเสี่ยงภัยของผู้รับเหมา (Contract Works Insurance = CWI )

ประกันรถยนต์

ประกันอัคคีภัย

ประกันการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุ (ฺPersonal Accident Insurance)

หากสนใจติดต่อได้ที่ : Hotline 086-844-1313
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.