หน้าแรก / บริการและให้คำปรึกษา / ด้านดีไซน์ สิ่งพิมพ์และเวปไซต์
Design Consulting
เราสามารถให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวกับสื่อที่ต้องใช้การดีไซน์ ตลอดจนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่ดี และบริการที่ประทับใจ
ผลงานที่ผ่านมา :
  1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และงานพิมพ์ต่างๆ
  printingprinting
   
  2. การจัดEvent
  งานสัมมนา :
 
   
  งานแต่งงาน :
 
   
  3. การจัดทำภาพยนตร์ presentation
  4. ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
-
http://www.modelrailroadsiam.com
-
http://www.idcbkk.net
-
http://www.moomchark.com
-
http://www.gardentowers.com
  5. ของ Premium
** หากสนใจติดต่อได้ที่ อริษา 086-792-0269 หรือ 02-255-9681 **
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.