หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวระดมกำลังกลุ่มปตท.หาทางออกแย่งชิงก๊าซธรรมชาติ

 กลุ่มบริษัทปตท.เข้าร่วมประชุม GASTECH 2014 เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี หาทางออกความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มมาก

 
inv0108075+
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.(PTT) เผยบริษัทในกลุ่ม ปตท.ได้ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซธรรมชาติ  ครั้งที่ 42 หรือ GASTECH 2014 ณ เมืองโกยาง สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 24-27 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อแนวทางรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติในเอเชีย เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ แอลเอ็นจี ในเอเชียแปซิฟิก คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.7% ระหว่างปี 2557-2578 และความต้องการจะเพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 47 ล้านตัน ในปี 2563 ก่อนจะเพิ่มเป็น 85 ล้านตัน ในปี 2568
 
ดังนั้น ประเทศต่างๆ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลัก ต้องเร่งหาแหล่งพลังงาน และหาพันธมิตรเพื่อลงทุนในสัญญาหาแหล่งพลังงานในอนาคต โดนภูมิภาคเอเชียนั้น ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมากที่สุด รองลงมา คือ เกาหลีใต้แซึ่งทั้งสองประเทศนำเข้าแอลเอ็นจีรวมกัน 70% ของปริมาณแอลเอ็นจีทั่วโลก
 
ขณะที่ สถานการณ์ในประเทศไทย ปริมาณสำรองพลังงานของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การจัดหาแหล่งก๊าซฯ ใหม่ๆ ในประเทศทำได้ยากขึ้น และการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้าน มีข้อจำกัดมากขึ้น  ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นทุกวัน ทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และขนส่ง  โดยเฉพาะแผนการผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2555-2557 (แผน PDP ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) ระบุให้มีการปรับลดขนาดโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้ก๊าซ LNG กลายเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญของไทย
 
ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ปตท. จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้า LNG ที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  อาทิ  การทำสัญญาซื้อขายก๊าซ LNG ระยะยาว 20 ปี ปริมาณ 2 ล้านตันต่อปีกับบริษัท กาตาร์ ลิคิวไฟด์ แก๊สคอมพานี (กาตาร์แก๊ส)การก่อสร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซ LNG ระยะที่ 2  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซจาก 5 ล้านตันเป็น 10 ล้านตันต่อปี การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างเรือผลิต LNG (Floating LNG) และการร่วมทุนในโครงการผลิตและสำรวจปิโตรเลียมใน 12 ประเทศ เป็นต้น
 
ที่มา mthai
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.