หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ดึงกลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนศก.
ดึงกลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนศก.


       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบในครม.ให้ยกระดับและเร่งรัดการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศให้เข้มข้นขึ้น โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนผ่านกลุ่มจังหวัดที่จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนอกจากส่วนกลาง เพื่อยกระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็งจนส่งผลให้เศรษฐกิจไทยยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยทดแทนการพึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอกได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 61 ที่กระทรวงมหาดไทยต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดและจังหวัดต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อขอรับจัดสรรเงินงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.