หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชงนายกฯ ถกลาวยืดแวต
ชงนายกฯ ถกลาวยืดแวต
ค้าชายแดนอีสานป่วนยอดขายทรุด-เอกชนจี้รัฐแก้ด่วน


       นายอนุรัตน์ อินทร ประธานคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ได้สอบถามทางการแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เกี่ยวกับการจำแนกวิธีจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 10% จากราคาสินค้านั้น ซึ่งได้รับคำตอบว่า จะจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ซื้อสินค้าจากไทยเพื่อไปจำหน่าย และไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเท่านั้น ส่วนประชาชนทั่วไปซื้อเพื่ออุปโภคและบริโภคจะไม่จัดเก็บ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก ก็จะไม่จัดเก็บเช่นกัน

       นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)ลาว ส่งผลกระทบต่อการค้าขายชายแดนไทย-ลาว ทั้งรายใหญ่ รายย่อย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคายกว่า 30% เพราะว่าปัจจุบันเริ่มใช้แล้วที่จังหวัดหนองคายเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าผ่านด่านทั้งๆ ที่ไม่อยู่ในข่ายเรียกเก็บภาษี ทางออกต้องลดอุปสรรคที่เกิดขึ้น

       นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้า จังหวัดมุกดาหาร สะท้อนว่า ภาพรวมไม่กระทบต่อการค้าชายแดนกลับกันมองว่ายังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ซึ่งผลกระทบจริงๆ จะตกอยู่ที่กลุ่มทุจริตหลบเลี่ยงด่านศุลกากรลาว ที่สำคัญเจ้าหน้าที่ประจำด่านจะทราบว่า กลุ่มไหนซื้อเพื่อจำหน่ายและกลุ่มไหนซื้อเพื่อบริโภค ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มที่หลบเลี่ยงก็มักจะหาช่องทางอื่น

       นายนิยม ไวรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จะนำข้อสรุปของ 18 ด่าน ไทย-ลาว เสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอข้อผ่อนปรนกับทางรัฐบาลลาว กรณีประกาศจัดเก็บแวต 10% นอกจากนี้ยังเสนอให้พ่อค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถขอคืนแวต 7% บริเวณด่านเหมือนกับนิติบุคคลไทย การเลือกใช้แวตกับด่านอื่นออกไปอีก 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ (www.prachachat.net)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.