หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์วางแผนปั้นสินค้า GI จังหวัด
พาณิชย์วางแผนปั้นสินค้า GI จังหวัด
* สร้างความแตกต่างคู่แข่งในตลาดโลก


       พาณิชย์ เตรียมผลักดันโครวการหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าไทยในปี 60 สร้างแตกต่างและขีดความสามารถในการแข่งขันนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีหน้ากระทรวงพาณิชย์จะจัดทำโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสินค้าและให้คำแนะนำเพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเพื่อทราบปัญหาในการขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ยังจะจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์การควบคุมคุณภาพของสินค้าทั้งนี้โดยหวังว่าจะเป็นเครื่องมือทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า และเป็นการสร้างความแตกต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

       สำหรับประโยชน์ของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ การคุ้มครองผู้ผลิตเพื่อป้องกันมิให้มีการอ้างชื่อหรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ, การเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต, การส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วยการช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท, คุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า (www.naewna.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.