หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ ใช้ ม.44 คงภาษีแวต 7%
นายกฯ ใช้ ม.44 คงภาษีแวต 7%


       นายกฯ ใช้มาตรา 44 ออกพระราชกฤษฎีกา ยืนภาษีแวตอัตรา 7% ต่ออีก 1 ปี

       เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 65/2559 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจัดเก็บในอัตรา 6.3% ซึ่งเมื่อรวมภาษีท้องถิ่นแล้ว จะเป็นอัตรา 7% ตามเดิม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 และให้เริ่มเก็บอัตรา 9% และเมื่อรวมภาษีท้องถิ่นจะเป็น 10% สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.