หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงสีอ้าง ข้าวชื้น กดราคารับซื้อ
โรงสีอ้าง ข้าวชื้น กดราคารับซื้อ


       กรมการค้าภายใน แจ้งว่า สาเหตุที่ข้าวเปลือกเจ้าในหลายพื้นที่มีราคาลดลง เพราะในหลายพื้นที่ประสบภาวะฝนตก น้ำท่วม ทำให้ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวทำให้ผลผลิตคุณภาพ มีความชื้นสูง สีแปรสภาพได้ต้นข้าวน้อย ส่งผลทางจิตวิทยาให้ราคาข้าวเปลือก โดยรวมปรับลดลง

       นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวที่ตกต่ำต่อเนื่องเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากซัยเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากซับพลายในตลาดมีสูงมากไม่สอดคล้องกับความต้องการที่ยังชะลอตัว

       อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยอื่นประกอบได้แก่การทำงานของภาครัฐ ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่ประสานกันมากพอ ทำให้หลายมาตรการที่สนับสนุนเกษตรดำเนินไปอย่างล่าช้า

ขอขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ (www.bangkokbiznews.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.