หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยติด 46 โลก สะดวกทำธุรกิจ
ไทยติด 46 โลก สะดวกทำธุรกิจ       ไทยติดอันดับ 46 (จาก 190 ประเทศ) จากปีก่อนไทยอยู่ที่อันดับ 49 มี ความสะดวกในการทำธุรกิจมากที่สุด เวิลด์แบงก์แนะเร่งปฏิรูป ด้านสมคิดพอใจเตรียมถกสัปดาห์หน้าแก้จุดอ่อน มั่นใจ อันดับด้านการลงทุนขยับตาม ตั้งเป้าปีหน้าอันดับไทยเกาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นักวิเคราะห์ชี้ช่วยเพิ่มความสนใจการลงทุน

       นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่าการจัดอันดับที่ดีขึ้นในครั้งนี้สะท้อนภาพรวมความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจของไทยในปัจจุบัน เพราะที่ผ่านมาทั้งรัฐบาล ภาคเอกชนรวมทั้งส่วนอื่นๆ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการลงทุนเป็นอย่างมาก และผลการจัดอันดับครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ว่าด้วยเรื่องการลดข้อจำกัดการออกใบอนุญาตต่างๆ เพื่อประกอบกิจการ

       นอกจากนี้ ยังพบว่าที่ผ่านมายังมีการพัฒนาเรื่องของระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆ เข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนทำให้ การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น เป็นตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งว่าไทยยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลได้แล้ว

       นายสมเกียรติ กล่าวว่า หากหลังจากนี้ เห็นภาพของการลงทุนเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจว่าไทยจะก้าวขึ้นขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในประเด็นของการประกอบธุรกิจมาในกรอบสูงกว่าอันดับที่ 40 ได้

ขอขอบคุณภาพจาก Doing Business database
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ (www.bangkokbiznews.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.