หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าเขตศก. พิเศษชายแดน
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าเขตศก. พิเศษชายแดน


       "อนุรัตน์ อินทร" ประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย บอกว่า แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายจะมุ่งเน้น 3 เรื่องที่มีพื้นฐาน คือ ด้านการเกษตรและการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยว และด้านระบบขนส่ง โดยในด้านท่องเที่ยวนั้นเชียงรายเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ อากาศดี ภูมิประเทศได้เปรียบ ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ปัญหาคือมีช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเพียง 4-5 เดือนเท่านั้น ทำอย่างไรจึงจะสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีอย่างยั่งยืน เช่น ท่องเที่ยวดูงานในโครงการในพระราชดำริ ท่องเที่ยวชุมชน และต้องเสาะหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เชียงแสน ซึ่งได้รับงบประมาณในการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปแล้ว

       จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนั้น หลายๆ นโยบายต่างก็น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงมาช่วยขับเคลื่อน เพราะที่ผ่านมาต่างพิสูจน์ให้เห็นอย่างแน่ชัดแล้วว่าแนวทางของพระราชานี้ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.