หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตร 4.0 จ่อหงอยคนหนีนาเข้ากรุง
เกษตร 4.0 จ่อหงอยคนหนีนาเข้ากรุง


       นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภายใน 15 ปี สศก.ตั้งเป้ายกระดับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือผู้นำด้านการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประเด็นหลัก คือ รายได้ของครัวเรือนเกษตรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี โดยเกษตรกรต้องมีทั้งคุณสมับติ อาทิ เกษตรต้องเป็นต้นแบบ ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งผ่านการอบรมมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยเข้าถึงแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตด้วยสมาร์ทโฟนได้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรกรรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐ (www.thairath.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.