หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผุดแผน พัฒนาแรงงานชาติ
ตั้งองค์กรใหม่กำกับนโยบายชู ลดเหลื่อมล้ำ-แก้ความยากจน ยั่งยืน
ผุดแผน พัฒนาแรงงานชาติ


       การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีเสียงข้างมากเห็นชอบร่างกฎหมาย บูรณาการ-พัฒนากำลังแรงงาน จ่อตั้งองค์กรใหม่กำกับงาน-วางนโยบายเพื่อ ยกระดับความสามารถแรงงาน เล็งพิจารณาสวัสดิการ-คำตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความยากจนยั่งยืน ขณะที่กรธ.เดินหน้าพิจารณากฎหมายลูก "มีชัย" เผยเตือน ต.ค.เห็นเป็นรูปเป็นร่าง

       กรรมการนั้นจะประกอบด้วยรัฐมนตรีว่า การกระทรวงแรงงาน ปลัดของกระทรวงต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางพัฒนากำลังแรงงานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ (www.bangkokbiznews.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.