หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกระดับสหกรณ์การเกษตร
กสส. บูรณาการส่งเสริม 1 หอการค้า 1 สหรกรณ์การเกษตร
ยกระดับสหกรณ์การเกษตร


       ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความรู้ เพิ่มศักยภาพสหกรณ์การเกษตรผลิตสินค้าเกษตร สร้างโอกาสด้านการตลาด พบ 10 จังหวัด ดำเนินการเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

       ในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัด โดยความคืบหน้าในการดำเนินงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดและสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาสหกรณ์จำนวน 49 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง 15 จังหวัด ภาคใต้ 12 จังหวัด ภาคเหนือ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัดและภาคตะวันออก 1 จังหวัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ (www.siamrath.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.