หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชูแผนพัฒนาพื้นที่ตะวันออก
ชูแผนพัฒนาพื้นที่ตะวันออก


       กลินท์ สารสิน รองประธานหอการค้าไทย รายงานความคืบหน้าแผนงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีซีซี) ที่ก่อนหน้านี้เคยเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คาดหวังว่าแผนงานดังกล่าวจะเป็นจุดเปลี่ยนในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดที่มีการลงทุนเดิมอยู่แล้ว และรองรับการลงทุนใหม่

       ภาคเอกชน เห็นว่า แผนงานการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ควรจะมีการจัดโซนนิ่งพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ภาคอุตสาหกรรมไหลทะลักเข้ามากินพื้นที่หมดโดยจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพื่อจัดโซนนิ่งสำหรับการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของพัทยา โดยอาจจะต้องเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.