หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

สกย.บ้านหนองครกสร้างมูลค่ายางพาราแก้ปัญหาราคาตกต่ำ เปิดโรงงานแปรรูปหมอนยางพารา
สกย.บ้านหนองครกสร้างมูลค่ายางพาราแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
เปิดโรงงานแปรรูปหมอนยางพารา


       นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านครก จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและคิดว่าสหกรณ์ฯ จะสามารถทำได้ดีและเป็นตัวอย่างนำน้ำยางพาราจากเกษตรกรสมาชิกมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์หมอนจากน้ำยางพารา และช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง ทำให้สถาบันเกษตรที่มีเจ้าของคือชาวสวนยางมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยาง และเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ (www.siamrath.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.