หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยติดกับดักรายได้ปานกลางอีก 20 ปี
ไทยติดกับดักรายได้ปานกลางอีก 20 ปี


       นายพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศและสถาบันสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ของ สศค. เรื่อง "โลกเปลี่ยน คลังปรับ" ว่า ความท้าทายจากภายนอก ที่เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องรับมือมี 4 ประเด็นหลัก คือ 

       1.เศรษฐกิจโลกผันผวน ที่ไม่เอื้อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

       2.การค้าการลงทุนที่เข้มข้น

       3.เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งไทยต้องเรียนรู้ให้ทันเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย

       4.สังคมและสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดภาระการคลังตามมา จำเป็นต้องมีนโยบายและเครื่องมือมาดูแล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก มติชน (www.matichon.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.