หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ชงยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก
ชงยุทธศาสตร์ภาคตะวันออก


       นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ให้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และให้ทุกกระทรวงเศรษฐกิจ ถือเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

       หอการค้าไทย อยู่ระหว่างร่วมมือกับภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชี้จุดเป้าหมายและจัดทำแผนกำหนดโปรดักส์แชมป์เปี้ยนในแต่ละจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ (www.bangkokbiznews.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.