หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ธปท.จับมือทีดีอาร์ไอ
ธปท.จับมือทีดีอาร์ไอ
เสนอโมเดลศก.ใหม่


       ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดสัมมนาวิชาการเชิงสังเคราะห์ "โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ" เพื่อระดมความเห็นแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยน แปลงไป และปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย เพื่อให้ได้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางให้ได้

       ทีดีอาร์ไอ เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนจากโมเดลเก่าสู่โมเดลใหม่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 ด้านคือ การพัฒนาคน นโยบายอุตสาหกรรมและบทบาทภาครัฐ การจัดการเชิงสถาบัน และการพัฒนาสีเขียว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.