หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

เคาะ 300 ล้าน เกษตรกรยืมสร้างแหล่งน้ำ
เคาะ 300 ล้าน เกษตรกรยืมสร้างแหล่งน้ำ


       ครม.อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืมเงินกองทุน 300 ล้าน ปล่อยกู้เกษตรกรสร้างแหล่งน้ำ

       นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมจำนวน 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ชำระคืนภายใน 5 ปี เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่ นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุมัติไปแล้ว 1,000 ล้านบาท เมื่อ 9 ก.พ. 2559 โครงการ 5 ปี 2559-2564

       สำหรับเงินดังกล่าว กรมจะจัดให้สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ในเขตพื้นที่ชลประทาน ในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 100 แห่ง มีสมาชิก 6,000 คน ปล่อยให้สมาชิกเกษตรกรกู้ยืมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาของตนเอง เช่น บ่อบาดาล หรือสระน้ำในไร่นาเพื่อใช้สำรองในช่วงขาดแคลน คาดว่าจะมีพื้นที่รับน้ำเพิ่มอีกประมาณ 6 หมื่นไร่ คาดว่าจะใช้งบไม่เกิน 5 หมื่นบาท/บ่อ

       ทั้งนี้ เลขาธิการ ครม.ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นโครงการปลอดดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงควรพิจารณา กลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลือควรเป็นเกษตรกรที่ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้ได้ และเป็นเกษตรกรที่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในโครงการอื่นมาก่อน เช่น การขุดลอกคูคลองที่ ครม.เคยมีมติช่วยเหลือในปี 2559

       อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์สำรวจพบว่า เกษตรกรพอใจโครงการดังกล่าว เพราะทำให้มีแหล่งน้ำสำรองในหน้าแล้ง ทำให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 ราย หรือประมาณ 90% สมัครเข้าร่วมโครงการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.