หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ควัก 2 พันล. ช่วย SMEs
ควัก 2 พันล. ช่วย SMEs
ครม.อนุมัติใช้งบกลางอุ้มรายย่อยประสบปัญหาการเงิน


       ครม.อนุมัติงบกลาง 2,000 ล้าน ตั้งกองทุนร่วมลงทุน SMEs ประสบปัญหาทั้งด้านการเงินมอบ สสว.เร่งดำเนินการ

       นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 ได้เห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอนุมัติประมาณเพื่ออุดหนุนกองทุนฯ จำนวน 2,000 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณงบกลางปี 2559 และมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนเร็วที่สุด

       ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงานถึงความจำเป็นในการออกมาตรการนี้ว่า เนื่องจาก SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกิจการ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการ SMEs อยู่จำนวนมากที่อาจประสบปัญหา เช่น มีหนี้ค้างชำระ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดรอยู่ระหว่างการบังคับคดี ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ กระทรวงการคลังจึงมีแนวนโยบายให้ดำเนินการผ่านกองทุนฯ ของ สสว.ดังกล่าว

       นายณัฐพร กล่าวว่า กองทุนฯ จะตั้งขึ้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสสว. ซึ่งสามารถรับเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบได้จากปัจจุบันที่กองทุนฯ มีเงินอยู่จำนวน 1,700 ล้านบาท แต่มีภาระผูกพันแล้ว 1,400 ล้านบาท จึงเหลือเงินที่ใช้ได้จริงประมาณ 300 ล้านบาท

       อย่างไรก็ตาม เมื่อเติมเงิน 2,000 ล้านบาท เข้าไปแล้วและโดยกระทรวงการคลังจะทยอยจัดงบประมาณเดิมเข้ามาเมื่อมีความจำเป็น สสว.จะแยกบัญชีเป็นการเฉพาะ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหา เช่น มีปัญหาหนี้ค้างชำระ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี อยู่ระหว่างบังคับคดี เพื่อใช้ในการอุดหนุน ร่วมทุนหรือลงทุนให้ผู้ประกอบการที่เข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อใช้สำหรับดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

       สำหรับมาตรการข้างต้นนี้สืบเนื่องจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาทางการเงินและประสบภาวะล้มละลายเพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการของตนเองได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.