หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผนึก 7 ชาติอาเซียน พัฒนาอุตฯน้ำตาล
ผนึก 7 ชาติอาเซียน พัฒนาอุตฯน้ำตาล


       เมียนมาร่วม 6 ประเทศอาเซียน พัฒนาแผนอุตสาหกรรมน้ำตาลสร้างตลาดเดียวในอาเซียน

       รายงานข่าวจากเมียนมาไทมส์ เปิดเผยว่า เมียนมาร่วมกับพันธมิตรผู้ผลิตน้ำตาล 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมการค้าในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อสร้างเป็นตลาดเดียวสำหรับทุนสินค้าแรงงานและการบริการ

       นายวินไต รองประธานสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและผู้ค้าผลิตภัณฑ์น้ำตาล ประเทศเมียนมา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สนับสนุนเมียนมาโดยให้คำปรึกษาในรูปแบบพันธมิตร ซึ่งแม้ว่ากัมพูชา และมาเลเซีย จะไม่มีสมาคมน้ำตาลในประเทศของตัวเอง แต่ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศ

       ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและผู้ค้าผลิตภัณฑ์น้ำตาลประเทศเมียนมา ได้กำหนดบทบาทต่างๆ ของสมาคมให้สอดคล้องกับตัวเลขในอุตสาหกรรมน้ำตาลพร้อมร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดที่จะยึดถือ โดยจะส่งต่อเพื่อดูความเห็นชอบจากกระทรวงเกษตรฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลและช่วยให้โรงงานอยู่รอดในภาวะที่การแข่งขันเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ

       อย่างไรก็ตาม ขณะที่ส่วนหนึ่งของการกำหนดบทบาทมีองค์ประกอบจาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ของประเทศไทย ซึ่งจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการดูแล ทั้งตั้งกองทุน เงินสำรองฉุกเฉิน (อีเมอร์เจนซี่ ฟันด์) สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ต้องเจอกับภาวะเสี่ยงทางสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.