หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

เร่งการค้าไทย-เมียนมา
เร่งการค้าไทย-เมียนมา
หนุนใช้แม่สอด-เมียวดีโมเดลขยายการค้า-ลงทุนคล่องตัว


       ไทย-เมียนมาร่วมใช้ "แม่สอด-เมียวดีโมเดล" ขยายการค้า-การลงทุน แก้ปัญหาตรวจใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าล่าช้า พิจารณาเปิดสาขาธนาคารไทยเพิ่ม

       นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า ทั้งสองประเทศเห็นชอบในการผลักดันยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใช้แม่สอด-เมียวดีโมเดลในการขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองประเทศกำหนดแผนที่จะดำเนินการรวมถึงการเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ยุทธศาสตร์เกิดผลโดยเร็ว

       ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการตาม "แม่สอด-เมียวดีโมเดล" จัดตั้งสภาธุรกิจระดับท้องถิ่น การตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ชายแดน การพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้านค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดีอีกเท่าตัว และยังตั้งเป้าที่จะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทย-เมียนมาเพิ่มขึ้นเป็น 1-1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2560

       "ทั้งสองประเทศจะเร่งปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้โดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์จะจัดมหกรรมการค้าชายแดนแม่สอด ครั้งที่ 2 ภายในปีนี้เพื่อกระตุ้นการค้าบริเวณชายแดนไทยกับเมียนมา และเพื่อเริ่มดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว" นางอภิรดี กล่าว

       นางอภิรดี กล่าวถีงการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนเมียนมาว่า จะปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม D) ณ ด่านชายแดน เพื่อให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปเมียนมาภายใต้กรอบอาเซียนสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีได้รวดเร็วขึ้น และเมียนมาจะให้ความสำคัญกับธนาคารไทยเป็นลำดับแรก ในกรณีที่จะมีการออกใบอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเปิดสาขาธนาคารในเมียนมาได้เพิ่มเติม

       ขณะเดียวกันยังจะจัดให้มี Thai Desk เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทยในเมียนมา รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายการลงทุนเพื่อให้สิทธินักลงทุนต่างชาติให้เท่าเทียมกับนักลงทุนเมียนมา และปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้ซีแอลเอ็มวีทีมีความสำคัญขึ้นด้วยการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจีน อินเดีย และตลาดโลกได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.