หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งออกโล่งสหรัฐไม่ตัดจีเอสพีไทย
ส่งออกโล่งสหรัฐไม่ตัดจีเอสพีไทย


       สหรัฐประกาศคงสิทธิจีเอสพีให้สินค้าไทย พาณิชย์เร่งผู้ส่งออกใช้โอกาสทอง

       นางอภิรดี ดันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทดทวนโครงการระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) สหรัฐอเมริกาประจำปี 2558 โดยสหรัฐผ่อนผันการระงับสิทธิจีเอสพี ตามคำร้องขอผ่อนผันของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร แยกเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐเกิน 50% แต่มูลค่าที่สหรัฐนำเข้าจากทั่วโลกในแต่ละรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐกำหนด โดยปี 2558 กำหนดไว้ที่ 23 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้สินค้าไทยได้รับการผ่อนผัน 11 รายการ เช่น ดอกกล้วยไม้สด อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เป็นต้น

       สำหรับกรณีที่ 2 คือ สินค้าหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ำมะพร้าว ทั้งนี้ สหรัฐกำหนดเพดานมูลค่านำเข้าในปี 2558 ไว้ที่ 170 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การนำเข้าจากไทยมีมูลค่า 174.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินจากมูลค่าซีเอ็นแอลที่สหรัฐกำหนดแต่จากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องต่อสหรัฐทำให้สหรัฐพิจารณาคงสิทธิจีเอสพีสินค้าดังกล่าว โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี

       "การที่ไทยไม่มีรายการสินค้าใดๆ ที่ถูกตัดสิทธิจีเอสพีในการทดทวนโครงการจีเอสพีสหรัฐ ประจำปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สินค้าที่ไทยเคยได้รับสิทธิจีเอสพีจากสหรัฐจะยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทุกรายการเช่นเดิม ซึ่งผู้ประกอบการควรเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิจีเอสพีที่ไทยยังคงได้รับให้มากที่สุด" นางอภิรดี กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.