หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายโอกาสทางการตลาด เสริมความเข้มแข็งธุรกิจของสหกรณ์
ขยายโอกาสทางการตลาด เสริมความเข้มแข็งธุรกิจของสหกรณ์


       กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือหอการค้าไทย ปั้นโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าพัฒนาสหกรณ์จำนวน 100 แห่ง ภายในปี 2559 นี้ แนะแนวทางในการดำเนินโครงการทางสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดจะบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัด

       ทุกจังหวัดจะคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงและร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากความต้องการและศักยภาพความเหมาะสมของสหกรณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญของหอการค้าจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรการลดต้นทุนการผลิตและการพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

       โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสหกรณ์ให้ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้และจะส่งผลไปถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.