หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

อัดสินเชื่อใหม่ 3.5 หมื่นล้าน
อัดสินเชื่อใหม่ 3.5 หมื่นล้าน


       ครม.อนุมัติงบ 2,300 ล้าน จัด 4 มาตรการอุ้มสวนผลไม้ คาดมีสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบ 3.5 หมื่นล้าน

       นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้งปี 2559 จำนวน 4 มาตรการ วงเงิน 2,323 ล้านบาท โดยตั้งเป้ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9.5 หมื่นราย ใน 35 จังหวัด พื้นที่เพาะปลูกรวม 3.28 แสนไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายสิ้นเชิง 2.85 หมื่นไร่ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้นเหี่ยวเฉาหรือผลผลิตลดลง 3 แสนไร่

       ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ประกอบด้วย 1. มาตรการ ขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกรออกไปอีก 2 ปี นับแต่งวดชำระเดิม และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตรา 3% ต่อปี โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละไม่เกิน 2 แสนบาท เกษตรกรเป้าหมาย 9.5 หมื่นราย งบ 1,140 ล้านบาท

       2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ำสำรองและการบริหารจัดการรายละไม่เกิน 1.3 แสนบาท โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ย MRR ลบ 2% จากปัจจุบันที่ดอกเบี้ย MRR ของ ธ.ก.ส.อยู่ที่ 7% ซึ่งจะทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 2% ต่อปี รัฐอุดหนุนดอกเบี้ย 3% เกษตรกรเป้าหมาย 9.5 หมื่นราย คาดว่า จะมีการให้สินเชื่อ 1.25 หมื่นล้านบาท ใช้งบชดเชยดอกเบี้ย 34.20 ล้านบาท

       3. เป็นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกทดแทนไม้ผลชนิดเดิมหรือปรับเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อัตราไร่ละไม่เกิน 1 หมื่นบาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งอย่างสิ้นเชิงเข้าร่วมโครงการ 1.16 หมื่นราย โดย ธ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ย MRR ลบ 2% โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 3% เกษตรกรจ่ายเอง 2% คาดว่าจะมีการให้สินเชื่อ 3,480 ล้านบาท ใช้งบประมาณ 1,111.50 ล้านบาท

       และ 4.  ให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการผลิตไม้คุณภาพดี การบริหารจัดการ การผลิต การตลาดและระบบโลจิสติกส์ ใช้งบประมาณ 38 ล้านบาท

       นายดอกศักดิ์ กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ดังกล่าวทั้งการยึดระยะเวลาชำระหนี้ และการให้สินเชื่อใหม่เพิ่มเติมแล้ว จะทำให้มีสินเชื่อใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท จากที่ก่อนหน้านี้ ตรม.มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.