หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเว้นรง.4โรงงานเหล็ก
ยกเว้นรง.4โรงงานเหล็ก


       ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ กำลังเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้าไม่ต้องขอ ร.ง.4

       นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไข พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้มาแล้ว 24 ปี โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกำหนดให้โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป และมีคนงานมากกว่า 50 คนขึ้นไปจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบ ร.ง.4 จากเดิมที่โรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือมีพนักงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ต้องขอใบ ร.ง.4

       "นิยามโรงงานตามร่าง พ.ร.บ.โรงงานฉบับใหม่ จะทำให้โรงงานที่เป็นของเอสเอ็มอีเกิดได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาในการขอใบอนุญาต ร.ง.4 ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก" นายกอบศักดิ์ กล่าว

       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมแรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า โรงงานที่มีกำลังแรงม้าต่ำกว่า 50 แรงม้า จะมีพ.ร.บ.สาธารณสุข กำกับดูแลอยู่ โดยจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อป.ท.) และหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องการอนุมัติอนุญาต แต่หากเป็นโรงงานที่มีกำลังต่ำกว่า 50 แรงม้า แต่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือใช้สารเคมีที่เสี่ยงเกิดอันตราย กรอ.จะเข้ามาดูแลเรื่องการอนุญาตเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะที่พื้นที่ตั้งโรงงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งโรงงานในพื้นที่ชุมชน

       "การขออนุมัติเรื่องต่างๆ จาก กรอ.จะสะดวกขึ้น และจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาช่วยดูแลแบ่งเบางาน ซึ่งจะทำให้การอนุมัติรวดเร็วขึ้น" นายพสุ กล่าว

       นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.โรงงานใหม่จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการรายเล็กในการอนุมัติตั้งโรงงานมากขึ้น เพราะสามารถขออนุญาตจากท้องถิ่นได้ แต่ภาครัฐต้องควบคุมการทำงานให้มีความโปร่งใส ส่วนความกังวลด้านพื้นที่ตั้งโรงงาน หรือการขออนุญาตที่ง่ายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนั้น มองว่ามีกฎหมายของมหาดไทยดูแลอยู่แล้ว

      ปัจจุบันมีโรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 5-20 แรงม้า 4.24 หมื่นโรงงาน โรงงานที่มีเครื่องจัก 21-50 แรงม้า 1.79 หมื่นโรงงาน และโรงงานที่มีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป 7.89 หมื่นแห่ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โพสต์ทูเดย์ (www.posttoday.com)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.