หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

จากแปลงใหญ่สู่ 'ผักไหมโมเดล'
จากแปลงใหญ่สู่ 'ผักไหมโมเดล'


       ก้าวมาอีกขั้นสำหรับการพัฒนาข้าวแปลงใหญ่ "ผักไหมโมเดล" หลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหอการค้าไทยสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพร้อมนำ "การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่" เข้ามาใช้ในพื้นที่ ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ความก้าวหน้าข้าวแปลงใหญ่ใน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ตามนโยบายประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ที่ภาครัฐโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดูแล มีรูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการโดยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากวิธีทำนาหว่าน ซึ่งทำให้ผลผลิตต่ำและคุณภาพไม่ดี หันมาใช้เครื่องจักรกลในการผลิตและใช้การปลูกโดยระบบนาดำ และนาหยอดแทน มีการบริหารเครื่องจักรกล ในรูปแบบกลุ่มโดยการสนับสนุนจากบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด รวมทั้งการสนับสนุนราคาอะไหล่ในราคาที่ถูกกว่าตลาด ขณะเดียวกันมีการปรับปรุงบำรุงดินให้ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น โดยการปลูกพืชปุ๋ยสด อาทิ ปอเทือง ถั่วพร้าการไถกลบตอชังและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน จีเอพี และอินทรีย์

     อย่างไรก็ตามปัจจุบันจำนวนแปลงใหญ่ประชารัฐที่ได้รับรองโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 512 แปลง จำนวน 31 สินค้า มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1.34 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 85,000 ครัวเรือน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คมชัดลึก (www.komchadluek.net)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.