หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายโอกาสทางการตลาด เสริมความเข้มแข็งธุรกิจของสหกรณ์
ขยายโอกาสทางการตลาด เสริมความเข้มแข็งธุรกิจของสหกรณ์


       กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือหอการค้าไทยปั้นโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าพัฒนาสหกรจำนวน 100 แห่ง ภายในปี 2559 นี้ โดยจะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบัน วิจัยต่างๆ พร้อมขยายผลเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์การเกษตรอีก 3,800 แห่งทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตและวางระบบการจัดการด้านการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้แก่สหกรณ์การเกษตร และส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สำหรับแนวทางในการดำเนินโครงการทางสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดจะบูรณาการร่วมกับหอการค้าจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดจะคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงและร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากความต้องการและศักยภาพความเหมาะสมของสหกรณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญของหอการค้าจังหวัดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า พัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

       ซึ่งโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสหกรณ์ให้ได้รับการพัฒนาในส่วนนี้และจะส่งผลไปถึงเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ (www.dailynews.co.th)
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.