หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ธุรกิจธรรมาภิบาล และจิตอาสา

ธุรกิจธรรมาภิบาล และจิตอาสาในญี่ปุ่น มีบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง ว่าเป็น บริษัทที่ทำธุรกิจเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืน เพียบพร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดีที่ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ โปร่งใส ใจกว้าง และมีความนึกคิดถึงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงขั้นที่ว่าเป็นบริษัท 1 ใน 5 ที่ชาวญี่ปุ่นอยากสมัครเข้ามาทำงานด้วยมากที่สุด

บริษัทที่ว่าก็คือ บริษัทซอสโอตาฟุคุ (Otafuku Sauce) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองฮิโรชิมา ซึ่งอยู่มาแล้ว 3 ชั่วคน โดยมีความโด่งดัง เป็นที่นับหน้าถือตาก็มีหลายประการ เช่น

• การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ปลอดสารพิษสิ่งเจือปนวิทยาศาสตร์ ออกมาเป็นระยะๆ อย่างไม่ลดละต่อเนื่อง

• บริษัทไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์ คือไม่หวงความรู้ เพราะเชื่อว่าตนจะมีของดีที่พัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆ และมีของดีของใหม่ออกมาได้เป็นระยะๆ แบบไม่ต้องขายของเก่ากิน หรือพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และครองตลาดแบบไร้คู่แข่ง หรือครองตลาดส่วนหนึ่งไปวันๆ หนึ่ง  โดยเชื่อว่าผู้ใดไปลอกเลียน ก็อปปี้ ก็ช่วยแพร่ขยายชื่อเสียงและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางกว้างไกลยิ่งขึ้น เป็นเสมือนการช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยโดยปริยาย และเชื่อมั่นว่า การศึกษาตลาดบวกกับค้นคว้าวิจัยพัฒนานั้นจะอำนวยให้สามารถนำตลาด และเสริมสร้างความนิยมและความน่าเชื่อถือได้

• ภายในบริษัทก็มีการปกครองพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงแบบพ่อปกครองลูก เอาใจใส่มิใช่แค่การทำงาน แต่รวมไปถึงความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของพนักงานด้วย และเสริมสร้างค่านิยมของความอุตสาหะและความเป็นเลิศ มีการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือร่วมตัดสินใจและร่วมกันทำงาน

• กำไรส่วนหนึ่งก็ได้นำไปสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป อาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ก็ใช้สถาปนิกชั้นหนึ่ง ใช้วัสดุที่ปลอดภัย และเข้าได้กับสภาพแวดล้อม

• เมื่อใดที่มีภัยพิบัติทั้งโดยคนและโดยธรรมชาติ ก็จะมีกิจการสังคมอาสา โดยการจัดส่งชุดโรงครัวพร้อมพนักงานไปบริการผู้ประสพภัย ด้วยการปรุงและแจกจ่ายอาหารให้อย่างเป็นประจำ

นอกจากนั้นแล้ว บริษัท ซอสโอตาฟุคุ ยังปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่สังคมธุรกิจโดยไม่ต้องรอกฎหมายเช่น 

• เมื่อทางการญี่ปุ่นได้ออกกฎเกณฑ์มาบังคับใช้แก่วงการอุตสาหกรรมและธุรกิจอาหารของญี่ปุ่น โดยกำหนดให้เริ่มบังคับใช้ในปีหน้า เช่น ในเรื่องการห้ามใช้ถังแก๊สหุงต้ม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งการขนส่ง การลำเลียงทางท่อ และการใช้ในตัวอาคาร และให้ไปใช้ระบบเตาหรือเครื่องจักรไฟฟ้าแทน  บริษัทนี้ไม่รอถึงวันกฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วอย่างไม่รอช้า

• การห้ามใช้น้ำตาลหวานวิทยาศาสตร์ (Sweeteners) เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ทางบริษัทก็วิจัยค้นคว้าว่าจะใช้ของหวานธรรมชาติใดมาทดแทนน้ำตาลเทียม  ในที่สุดก็มีข้อยุติว่า การใช้ความหวานของลูกอินทผลัม (dates) จากแดนทะเลทรายเป็นวัตถุดิบผสมที่เหมาะที่สุดกับน้ำซอสราดอาหารคาว และข้าว หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว และโดยที่เห็นว่าเยาวชนและคนญี่ปุ่นอาจไม่คุ้นเคย ไม่เคยเห็นลูกอินทผลัม ก็เลยเอาลูกอินทผลัมใส่ขวดไว้ที่พิพิธภัณฑ์ให้เห็นกัน และหยิบไปชิมได้ให้รู้แจ้งเห็นจริง


ตรายี่ห้อของบริษัทนั้น เป็นรูปหน้าผู้หญิงยิ้มแย้ม เพื่อจะได้บ่งบอกว่า บริษัทและพนักงานทำงานด้วยความสุขใจและยิ้มแย้ม และผลิตภัณฑ์นั้นก็อยากให้ผู้บริโภคทุกคนได้สุขใจ สุขท้อง และยิ้มแย้ม อารมณ์ดีด้วย ก็สุขทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค

ก็แน่นอน ในการทำกิจการใดก็มิได้มีแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นพนักงานและลูกค้าเท่านั้น แต่มีผู้มาให้บริการ รับจ้างบริการ ผู้จัดส่งสิ่งของวัตถุดิบ เพื่อการผลิตน้ำซอสโอโคโนมิยากิ (Okonomiyaki)  ความสัมพันธ์ต่อกันก็ต้องมั่นคง ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน และปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมิตร เยี่ยงผู้ร่วมงาน ร่วมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยุติธรรม ความซื่อตรง การรักษาคำมั่นสัญญา และการรักษาเวลา ก็เป็นเรื่องจำเป็นยิ่งต่อการทำธุรกิจที่จะยั่งยืนและก้าวหน้า ซึ่งบริษัทก็ปฏิบัติให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่

และเมื่อวันที่ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ได้จำเป็นต้องหาทำเลที่ตั้งที่สุดหรูอยู่ใจกลางเมือง เนื่องจากจะทำให้ต้นทุนสูงมากโดยใช่เหตุ ให้ห่างไกลไปหน่อย ค่าโสหุ้ยต่างๆ ถูกลง การสัญจรไปมาไม่แออัด และช่วยพัฒนาเพิ่มคุณค่าของชุมชมแวดล้อมด้วย

ซอสนี้โตมาพร้อมกับการใช้แป้งสาลีอเมริกันในการทำ “ขนมเบื้อง” ตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลก ญี่ปุ่นขาดอาหาร ขาดปัจจัยวัตถุดิบทางอาหาร สหรัฐอเมริกาก็ทั้งลดแลกแจกแถมเพื่อให้คนญี่ปุ่นพอประทังชีวิตได้ แป้งสาลีก็ติดตลาด ติดรสนิยม  ฉะนั้น ใครจะกินขนมเบื้องญี่ปุ่นด้วยแป้งสหรัฐอเมริกาโดยไม่ราดซอสญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทนี้ครองตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 80 ก็จะดูกระไรอยู่ เสมือนบริโภคแล้วไม่ครบสำรับ ครบเครื่องกระบวนยุทธก็ว่าได้

ผมเองได้มีโอกาสพบปะและร่วมรับประทานขนมเบื้องราดซอสกับพ่อ-ลูกเจ้าของบริษัท ก็รู้สึกประทับใจทั้งในรสอาหารและซอส แต่ที่มากกว่านี้และคงอยู่ในความทรงจำไปตลอดก็คือ การทำธุรกิจที่มีธรรมะกำกับ การมีมิตรไมตรีต่อสังคม และมีจิตอาสา ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดมน เพราะมองไปทางไหนในยุคสมัยนี้ ก็เห็นแต่ธุรกิจโกยเอาโกยเอา เอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งกับพนักงานของตนเอง เห็นธุรกิจอิงการเมือง เห็นธุรกิจแบบสามานย์

ซึ่งครอบครัวซาซาคิ (Sasaki) แห่งบริษัท โอตาฟุคุ ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นชัดจับต้องได้ว่า ธุรกิจนั้นสามารถกำไรได้แบบยั่งยืนแน่นอน ในแบบทุกคนได้กับได้ด้วย ไม่ต้องโกง ไม่ต้องบิดเบือนกฎเกณฑ์ เพื่อลดต้นทุน ลดคุณภาพ แล้วก็หลอกตัวเอง และก็หลอกชาวบ้าน สร้างภาพลักษณ์แบบโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้สินค้าตนดูดีเกินความเป็นจริง เพื่อโก่งราคากับลูกค้า หรือเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างในทุกทาง เพื่อให้ตนเองกำไรสูงสุด

จึงอยากฝากไว้กับนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ว่า ไม่ว่าจะลงมือทำกิจการอะไร ก็ขอให้จิตใจ จิตสำนึกดีก่อน ขอให้ตั้งอยู่บนจิตสาธารณะ มิเช่นนั้นแล้ว ผลกรรมมันจะตกอยู่กับชาวไทยรุ่นลูกรุ่นหลาน กลายเป็นภาระแก่สังคมไทย และการทำธุรกิจที่ฉ้อฉลขาดธรรมาภิบาลนั้นเป็นตัวขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพราะไม่ว่าประเทศใดก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ หากติดอยู่ในภาวะ รวยกระจุก จนกระจาย จะรวยมหาศาลคนเดียว ตระกูลเดียว แล้วประเทศพินาศ ชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไร


ขอขอบคุณข้อมูล จาก กษิต ภิรมย์, หนังสือพิมพ์แนวหน้า
ขอขอบคุณภาพ จาก บริษัท Otafuku Sauce จำกัด (www.otafukusauce.com)

 

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.