หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ฮิโรชิมาว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์

แถลงการณ์ฮิโรชิมาว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์เครือข่ายกลุ่มผู้นำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยการห้ามเผยแผ่และขจัดอาวุธนิวเคลียร์ ที่มีชื่อย่อว่าAPLN (Asia-Pacific Leadership Network for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament) ได้ร่วมประชุมกันเป็นครั้งที่ 5 ที่เมืองฮิโรชิมา ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 สิงหาคม 2558 เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก บนผืนโลกซึ่งแสดงผลการทำลายล้างที่โหดร้ายเกินพรรณนาให้นานาชาติได้ประจักษ์ และได้ร่วมกันลงนามในแถลงการณ์ฮิโรชิมา ว่าด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีสรุปใจความว่า

- ประสบการณ์ที่ฮิโรชิมานั้น เป็นสิ่งที่สะเทือนจิตใจอย่างรุนแรง การมาชุมนุมกันก็ด้วยเจตนาที่อยากให้บรรดาผู้นำโลก และผู้กำหนดนโยบายนิวเคลียร์ได้ร่วมรับรู้ และเผยแพร่ความมุ่งมั่นที่จะให้มีการขจัดอาวุธนิวเคลียร์ และร่วมกันสนับสนุนจังหวัดฮิโรชิมา และชาวเมืองฮิโรชิมา ในการริเริ่มขับเคลื่อนให้มีการต่อต้านการแพร่ขยาย และขจัดอาวุธนิวเคลียร์ที่มีการทำลายล้างแบบไม่เลือกหน้า ไร้ซึ่งการคำนึงถึงความเป็นมนุษยชาติ ด้วยความมั่นใจว่า ภยันตรายในการมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ครอบครองนั้น มีน้ำหนักความเสี่ยงต่อการสูญสิ้นมนุษยชาติ มากกว่าความมีประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามใดๆ ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน

- ปัจจุบันโลกยังเต็มไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์ โดยมีจำนวนถึง 16,000 ลูก และส่วนใหญ่ติดตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยร้อยละ 90 ถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย ในขณะที่จีน อินเดีย และปากีสถาน ก็ยังคงพยายามเพิ่มจำนวนกันขึ้นเรื่อยๆ แต่ละประเทศนับเป็นร้อยๆ ลูก ส่วนเกาหลีเหนือที่ประพฤติตนเป็นประเทศนอกคอก ก็ได้พัฒนาขีดความสามารถ จนน่าเชื่อว่ามีครอบครองไว้แล้ว ในขณะที่หลายประเทศที่ยังไม่มีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตนเอง ต่างก็วางแนวนโยบายความมั่นคงที่มีทิศทางไปในการพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์ของพันธมิตร ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะเดียวกันหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก็มุ่งจัดหาพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาใช้ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยและการพัฒนาไปสู่การมีศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคต

- APLN ขอเรียกร้องไปยังบรรดาผู้กำหนดของประเทศต่างๆ ใน เอเชีย-แปซิฟิก ให้หันกลับมาใส่ใจ และสร้างความกระตือรือร้นในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ การห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และการกำหนดกติกาว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถเร่งดำเนินการอย่างจริงจังไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ เช่น การประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่า จะไม่เป็นผู้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ เป็นผู้แรก จะสนับสนุนการลดบทบาทอาวุธนิวเคลียร์ในนโยบายและมาตรการความมั่นคงทางทหาร หากยังมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ ก็เพื่อเจตนาในการป้องปราบ (deterrence) เท่านั้น และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ เพื่อข่มขู่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ รวมทั้งจะไม่เพิ่มจำนวน และจะเริ่มทยอยลดจำนวนจนถึงระดับที่ต่ำสุดที่เพียงพอต่อการป้องกัน และโต้ตอบได้เท่านั้น

- ประเทศต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก ก็มีภาระหน้าที่ในการให้การศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับภยันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ และการรณรงค์ให้มีการขจัดอาวุธนิวเคลียร์

องค์การเครือข่าย APLN นี้ ริเริ่มและนำพาโดย นายกาเร็ธ อีแวนส์ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย มีสมาชิกประมาณ 50 คน ประกอบด้วย อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการลดอาวุธของสหประชาชาติ นายพลสื่ออาวุโส และผู้ชำนาญการจากแวดวงวิชาการด้านฟิสิกส์ ด้านสันติภาพและความมั่นคง

ฝ่ายไทยโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายเมื่อปีที่แล้ว และเพิ่งจะได้ร่วมประชุมที่ฮิโรชิมาเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนนี้ทาง APLN ได้มีการประชุมกันเป็นครั้งแรกที่กรุงโตเกียว และต่อๆ มาที่สิงคโปร์ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา

เมื่อได้เข้าร่วมอุดมการณ์กับ APLN แล้ว เราทั้ง2 คน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการรับภาระหน้าที่ในการแพร่ขยายข้อมูลเรื่องการลดและขจัดอาวุธนิวเคลียร์ ไปยังประชาชนไทยในวงการต่างๆ และอยากขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกันเป็น “เครือข่ายต่อต้านนิวเคลียร์ไทย” ด้วยครับ


ขอขอบคุณข้อมูล จาก กษิต ภิรมย์, หนังสือพิมพ์แนวหน้า
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.