หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 149
 
プロジェクト・レベルでは、日本側よりタイに次の主要プロジェクトへ協力が提案されている。
- 鉄鋼業
- 自動車産業開発
- 「タイ製食品・食材の輸出」の支援
- 省エネルギーに関するタイ国政府の方針の支援
- 付加価値経済(Value-Creation Economy)
- 官民パートナーシップ ((Public-Private Partnership) の開発
* 協定の交渉進行に関する最新情報は国際会談局のウエブサイト www.dtn.moc.go.th と www.thaifta.com
又は電話番号 0-2507-7555
** 原産地証明書の申請手続きは外国貿易局6階貿易恩典課、電話番号02-547-4816まで。又はwww.dft.go.th
でダウンロードする。
問い合わせ 外務省日タイ自由貿易交渉局まで 電話番号: 0-2644-6710 http://www.mfa.go.th/
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***