หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 147-2
 
7. ファイナンシャル・サービス タイ、日本及びアジア地域の金融市場の構築に支援し、財政規則への協力。
8. 投資環境の構築 滞在許可、ワークパーミット許可、主要規定などに関する情報提供、投資家への問題解決方
法の助言など、両国の投資家に便宜をはかるため、相互に措置を設定する。
9. ペーパーレス取引 両国間の貿易をさらに迅速にするため、エレクトロニックス形状による取引情報・書類の
連接に民間の諸関係者に装置を設定するよう支援する。これについてJTEPAが発効した日から2年以内、ペー
パーレス取引の導入を考慮・検討する。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***