หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 147-1
 
JTEPA下にある様々な協力
JTEPAは、農業、林業、漁業に関する協力のほか、下記の9つ分野における協力が包括されている。
1. 教育及び人材開発 特に金型専門家の育成。
2. 科学・技術・エネルギー及び環境 ナノテクノロジー分野、Material Technology and Engineering 及び Biomass
における高度テクノロジー開発における協力を強調し、さらに天災予告システムにも協力する。
3. 情報・通信技術 (ICT) 辺鄙な地方を含むタイ全土を網羅するブロードバンドネットワークの開発、東南アジア
地域と東北アジア地域への Broadband ネットワーク連接への協力を強調する。
4. 観光の分野 ロングスティ、エコツアー (Eco-Tourism) 及びタイスパの振興。
5. 中小企業 (SMEs) 中小企業に資金源へのアクセス、マーケティングでのサポート、中小企業間におけるベストプ
ラクティスの情報交換。 
6. 貿易・投資支援 情報交換し、BOIの6つの優先産業即ち、農業及び農産物、ファッション産業、自動車産業、情
報技術及び通信産業(ICT)、高付加価値サービス業及びエネルギー代替産業に日本が投資するよう勧める。 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***