หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 145
 
• 人材の移動 上記分野に従って就労するために日本人がタイ国の関連法律(特に仏暦2522年及移民法および
仏暦 2521 年外国人労働法)に基づき、タイ国に入国許可を申請することができる。さらに今後、両国で一つ会
社に採用できる外国人人数の制限などタイのワークパーミットの発行・延長条件をJTEPAが発効した日から2
年以内日本と協議して決定する。さらに外国人を1人雇用するためにタイ人を4人雇用しなければならない
条件について、JTEPAが発効した日から3年以内日本と交渉する。下記の条件でOne-Stop Service Centerでビ
ザとワークパーミットの同時申請ができるようにする。 
- タイに所在する日本企業の関連会社に転勤し、3百万バーツ以上の外貨を持ち込む日本人社員 
- タイに所在する、払いこみ登録資本金が2百万バーツ以上ある企業の日本国籍社員
- 払いこみ登録資本金として2百万バーツ以上投資した日本人投資家
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***