หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 144
 
タイ側各分野の履行項目
• サービス分野 タイは日本法人がタイ国内で会社を設立してサービスを提供することを自由化することを約束
する。これはWTOで規約したサービス分野より追加して下記のような14 項目1の詳細分野がある。
- マネジメント・コンサルタント・サービス (100%)
- マーケティング・コンサルタント・サービス (49%)
- HRマネジメント・コンサルタント・サービス (49%)
- プロダクション・マネジメント・コンサルタント・サービス (49%)
- 建築を除くプロジェクトマネジメントサービス (49%)
- ロジスティック・コンサルタント・サービス (51%)
- タイで製造・卸販売した日系企業又は日本で同じブランドを製造した会社の関連会社の家電製品の保全
サービス (60%)2
- 同ブランドの日系企業または関連会社によるタイ産の製品の卸販売・小売販売サービス、同ブランドの関
連会社による日本産の自動車の販売 (75%) 
- 5スターホテルのサービス (60%)
- レストラン (60%)
- 広告サービス (50%)
- マリーンポートのサービス (49%)
- コンピューターサービス及び関連サービス (<50%)
- 大学レベルの教育 (<50%)
そのほか、タイ国で治療を受ける日本人患者を治療するためにその患者と一緒に日本人医師に入国を許可する。
(但し、タイ人にサービスをする事ができない)
*(%)は、許される日本国籍の人の最高出資率である。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***