หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 141-1
 
サービス・貿易・投資及び人材移動に関する重要ポイト
日本側各分野の履行項目
• サービス分野 日本は タイ国籍法人が日本で会社を設立して、サービスを提供すること又はタイ人が日本で働
いて、サービスを提供することを自由化することを約束する。これはWTOで全て契約を結び付けた内容より65詳細分
野を追加して、さらにWTOでの結び付けた詳細分野70項目を改訂している。その中の重要な詳細分野は次の通り
である。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***