หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 141
 
投資家が知るべき重要なポイト
ペーパーレス取引 (Paperless Trading)
両国は、費用及び時間を削減して国際貿易体制の効率を高めるため、JTEPAを発効した日から2年以内ペーパーレ
ス取引制度を最早確立することが出来るようにその制度確立の指針を考慮する。
• 相互同意((Mutual Agreement)
両国は、自国内販売のために輸入する電気・電子製品に対して自国の規制・規格に従って相手国の検査・認定機関
に検査を受けさせることを認める。その製品の品目およびその進捗に関する詳細は、工業製品規格事務局 規格情報セン
ターの電話番号0-2202-3512, 0-2202-3514まで。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***