หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 140
 
日タイ経済連携協定
(Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA)
この協定は2007年11月1日より発効され、下記のような原則がある。
相互間の商品、サービス、投資の自由化 この自由貿易適用によって急激に悪影響がある場合、問題解決措置に基
づいて解決する。又、協定当事者の間にどちらかに適用の準備ができていない商品、サービス、投資に対して将来に追
加・見直すように交渉の提案権が与えられる
下記の9分野で協定される
- 農業・林業及び漁業
- 教育及び人材開発
- 商業面の環境構築
- 資金サービス
- 通信技術及び通信(ICT)
- 科学・技術・エネルギー及び環境
- 中小企業(SMEs)
- 観光
- 貿易・投資支援 (その中にはタイ国食品のグローバル化。鉄鋼業、自動車産業、繊維産業の省エネルギー化が
中心テーマとして存在する
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***