หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 139
 
NSTDAとは
NSTDAは科学技術省の管轄下にあり、国家発展のために技術の研究・開発全般の中心機関として、1991年科学技
術開発法に基づき国家科学技術開発委員会の管轄下で1991年に設立された。
関連機関
• 国立遺伝子工学・バイオテクノロジー研究所 (BIOTEC) 遺伝子技術を中心とした開発、電話: 0-2564-6700
ファックス 0-2564-6701~5 http://www.biotec.or.th/TH/
• 国立金属・材料技術研究所 (MTEC) 素材に関する技術を中心とした開発、電話: 0 2564 6500 ファックス
0-2564-6501~5 http://www.mtec.or.th/
• 国立電子・コンピューター技術研究センター (NECTEC) 電子およびコンピューター技術を中心とした開発 
電話: 0-2564-6900 ファックス 0-2564-6901~3 http://www.nectec.or.th/
• 国立ナノテクノロジー研究センター(NANOTEC) ナノテクノロジーを中心とした開発、電話:0 2564 7100
ファックス 0-2564-6985 http://www.nanotec.or.th/en/
• 技術管理センター (TMC)  企業に技術や研究成果の商品化への協力、電話: 0-2564-7000 ファックス
0-2564-7001~5 http://www.tmc.nstda.or.th/htmlweb/
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***