หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 134
 
登録可能な商標
1. 標識或いは象徴であること 写真、絵、ロゴ、名前、言葉、文字、数字、署名などの一種形状または複合形状の組
み合わせ標識でもよい。
2. 商品に使用するもの 工業品、動植物、食品、住居などに使用するものである。商品でない物品に利用する標識
は商標として見なされない。
3. 他の商品と異なることを示すもの
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***