หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 133
 
173
商標
商標の種類および保護
商標は以下の4種類となる。
1. 商標 他の商品と区別させるために商品に使用する標識のことである。
2. サービスマーク 他のサービスから識別するため、サービス関連に使用する標識である。
3. 保証記号 製造方法、品質或るいはそれら商品の特徴、または種類あるいは性質に関する保証に使用する標識
である。
4. 相互マーク 同一のグループにある企業あるいは政府機関、またその協会、組合、連盟、団体その他の組織のメ
ンバーに使用される商標またはサービスマークである。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***