หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 132
 
特許を出願できる者の資格 
下記のうち、どれか1つ資格を持つものでなければならない。
• タイ国籍をもつ者又はタイ国内に事務所を持つ法人
• タイが同盟した、特許権保護に関する国際協定または条約の加盟国の国籍をもつ者
• タイ国籍を持つ者又はタイ国内に本社事務所をもつ法人に特許権の出願を許可する国の国籍をもつ者
• タイ国またはタイ国が加盟した特許権保護に関する国際協定又は条約の加盟国で、産業或いは商業を主とし
て行っている者又は居住している者
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***