หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 127
 
著作権法に基づく罰則
著作権の侵害に関する罰則は、和解できる刑事事件である。罰則については過失の内容によって重く、禁固ととも
に高額の罰金がある。さらに著作権の侵害は民事事件で著作権の所有者に損害賠償金を払わなければならない。
詳しくは商務省知的財産局まで、電話番号0-2547-4621~5, 0-2547-4637、ホットライン1368
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***