หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 125
 
著作権
著作権とは
以下9種類の表現形式によって自らの知識・学問・思想・感情を創作的に表現した認められたものとした創作物の
利用を支配する独占的権利をいう。知的財産権の一種として遺産相続その他の方法で一部あるいは全部で売買したり、
譲渡したりすることができる。著作権の譲渡は書面あるいは契約のような明確な形で行うべきである。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***