หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 124
 
知的所有権とは
法的にいえば資産というものは所有ができる有形的な物や無形態の物という意味である。知的財産は一種類の資
産だと見なされて、知的所有権と称する。法的には創造、創出、又は発明に関する権利を次の3種類のものとして保護さ
れる。
1. 著作権
2. 特許権
3. 商標
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***