หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 123
 
知的所有権
タイでは知的財産権は新しいもので、一般の人々はまだ僅かな知識しか持っていない。その為、知らずに他人の知
的財産権を侵害してしまったり、また自分の知的財産権を他人に侵害されることも多々ある。
しかしながら、自分の利権を守ったり、知らざる侵害をしないようにするために、タイで事業を行う外国投資家にも
知的財産権の基礎知識を理解してもらわなければならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***