หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 120
 
• 国外への送金は、外国為替管理規定に従って行うものとし、50,000米ドル以上送金する場合、「外貨取引書
(Foreign Exchange Transaction Form)」を記入し、該当の必要書類と一緒に商業銀行を通じてタイ中央銀行に
提出して報告しなければならない。(例えば、利息を払う場合は請求書、ローン契約書が必要で、また、著作権の
支払いの場合は著作権売買契約書が必要である。 必要書類の詳細は商業銀行に問い合わせください。)
• 外貨の持ち込みには規定があり、20,000米ドルに相当するあるいはそれ以上の外貨の持ち込みは税関通過の
際に報告しなくてはならない。違反した場合は刑罰の対象となる。
注:
1. 現行手数料などについては取引銀行に問い合わせること。
2. 外貨を送金する時、送金の目的を示さなければならない。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***