หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 118
 
外貨送金入金について知っておくべき事項
知っておくべき一般項目
• 外貨の購入、売却、預金、引き出し、借り入れ、両替、送金は商業銀行などの外国為替事業認可を持っている者に
より行わなければならない
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***