หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 117
 
外貨預金
個人および法人はタイの商業銀行で外貨預金ができ、タイ人でも外国人でも同様にできる。
• 預金できる外貨
銀行によって異なるが、通常11通貨米ドル(USD)、スターリングポンド(GBP),ユーロ(EUR),日本円(JPY),オーストラ
リアドル(AUD),スイスフラン(CHF),香港ドル(HKD),シンガポールドル(SGD),ノルウェイクローナ(NOK),スエーデンク
ローナ(SEK),デンマーククローナ(DKK) が預金できる。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***