หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 116-2
 
- 商業登録証(あリ)
- 預金口座開設をさせる取締役会議事録
- サイン権者取締役のIDカード、外国人の場合は旅券(3ヶ月以上の有効期限が必要)およびワークパ
ーミット
- 委任状(代理人数に応じて一人30バーツの印紙を貼ったもの)―代理人のIDカードの写し( 委任する
場合)
- 口座開設申し込み書( 銀行側の書類)
- 署名カード( 銀行側の書類)
- 株主名簿( ボーオーチョー 5)
- 銀行が制定する最低金額の預金
注 銀行によっては支払いサイン権者が銀行員の前でサインをしなくてはならないところもある。
銀行によって必要書類が多少異なる。
会社書類のすべては、全ページに署名が必要である。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***